Głowice kolumn – element sztukaterii wchodzący w skład zestawu kolumny. Głowica montowana jest u szczytu kolumny w celu urozmaicenia kształtu

Bazy kolumn – element sztukaterii wchodzący w skład zestawu kolumny. Baza montowana jest u podstawy kolumny w celu urozmaicenia kształtu. W naszej ofercie znajduje się kilka przykładowych baz kolumn, ale wykonamy każdy kształt obrotowy w odwzorowaniu wybranej listwy lub własnego rysunku. Bazy i głowice kolumn wykonane są z gatunkowego, najtwardszego dostepnego na rynku styropianu EPS200. Sztukateria pokrywana jest warstwą tynku żywicznego po uprzednim zagruntowaniu spoiwem akrylowym.

Baza kolumny odwrócona o 180 stopni pełni funkcję głowicy.

 6 Kopia 6

Decydując się na naszą sztukaterię wybierasz rozwiązanie na wiele lat !

Przy zastosowaniu naszych produktów masz gwarancję :

1. Najwyższej jakości twardego styropianu EPS200 (najtwardszy dostępny na rynku).
2. Najwyższej jakości opracowanej przez nas masy tynkowej na bazie żywicy akrylowej.
3. Otrzymania elementów gotowych do montażu.
4. Na podstawie zdjęcia, rysunku odręcznego lub innych umówionych modeli, wykonamy elementy       niestandardowe, których nie znajdziesz w naszej ofercie.

Wymiary elementów są elastyczne. Możemy wykonać sztukaterię o dowolnych wymiarach oraz przystosować kształt !

Najczęściej wybierana średnica: 300mm

Zadzwoń, a spotkasz się z miłą obsługą i darmową wyceną w kilkanaście minut.

onas4
styrolandia@gmail.com